Chính sách bảo hành

1 . Công ty bảo hành đổi mới cho tất cả các sản phẩm bị lỗi hỏng do nguyên nhân từ nhà sản xuất

2 . Bảo hành đổi mới 24 tháng cho các dòng sản phẩm theo quy định của công ty

3 . Bảo hành đổi mới 12 tháng cho các dòng sản phẩm theo quy định của công ty

4 . Khách hàng có thể đem sản phẩm lỗi hỏng qua cửa hàng đổi mới hoạc có thể ra các điểm bán hàng gần nhất để đổi mới