Chính sách giao nhận

1 . Công ty hỗ trợ giao nhận hàng hóa miễn phí trong nội thành Hà Nội cho các đơn hàng có giá trị trên 1 triệu

2 . Công ty hỗ trợ giao nhận hàng hóa có tính phí trong nội thành Hà Nội cho các đơn hàng có giá trị dưới 1 triệu

3 . Với đơn hàng ở tỉnh ngoại thành Hà Nội công ty hỗ trợ vận chuyển ra các bến xe trong nội thành Hà Nội