Chính sách làm đại lý

1 . Có mặt bằng kinh doanh

2 . Đang kinh doanh các mặt hàng liên quan

3 . Có tâm huyết và yêu thích sản phẩm

4 . Được hỗ trợ biển bảng và trưng bày hàng mẫu

5 . Hỗ trợ giao hàng tới cửa hàng